Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г.
за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
Skip Navigation Links
Информация за услугата
Въвеждане по години
Въвеждане по месеци


 

      Електронната услуга за определяне на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия е разработена с цел да подпомага осигурените лица, на които предстои пенсиониране или преизчисляване на отпусната пенсия от друг период. Тя се извършва след въвеждане на сумите на работната заплата/ осигурителния доход за желани периоди по години или по месеци.

      При избор на "Въвеждане по години" се визуализира таблица, която позволява въвеждането на сумарен осигурителен доход/ работната заплата на лицето за годините, от които желае да се направи избор на най-добър тригодишен период. След приключване на въвеждането е необходимо да се натисне бутон "Определяне на период", за да стартира определянето на периода.

      Аналогично при избор на "Въвеждане по месеци" се визуализира таблица, която позволява въвеждането на месечен осигурителен доход на лицето за целия или част от периода 01.01.1982 - 31.12.1996 г., от който да се направи избор на най-добър 36-месечен период. При натискане на бутон "Определяне на период" се стартира изчисляването с цел определяне на най-добър период. То се извършва чрез съпоставяне на въведените осигурителни доходи със средните работни заплати за страната за съответните периоди.

 

   Забележка: При сравняването за определяне на най-добрия период за времето от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г. участват единствено периодите, в които са въведени 36 последователни месеца (при въвеждането по месеци) или 3 последователни години (при въвеждане по години). Периодите, които имат прекъсвания, не участват в определянето на периода.